Δεν μπορούν 50 άτομα να παγώνουν μια πόλη εκατομμυρίων ανθρώπων